KV 2017

Hvis du mener at:

KLAR TIL KV 2017.

Vores børn kun har én chance for en god skolegang og at det er vores ansvar at tilbyde dem et højt fagligt niveau og muligheden for udvikling af personlige og sociale kompetencer. En veluddannet arbejdsstyrke er afgørende for Danmarks fortsatte velstand.

Hvis du mener at:

En tidlig indsatst er den eneste vej hvis vi skal hjælpe de socialt udsatte børn og komme banderne til livs. Både for samfundets men i lige så høj grad for barnets skyld. Kærlig omsorg og konsekvent handling der går hånd i hånd.

Hvis du mener at:

At Køge har brug for en arkitekturpolitik for at tilsikre et ensartet arkitektonisk udtryg i byudviklingen.

Hvis du mener at:

Erhvervslivet skal støttes og tilbydes de rigtige ramme-betingelser og etableringsvilkår. Virksomheder der udvikler sig positivt eller etablerer sig i kommunen, bidrager med arbejdspladser og vækst.

Hvis du mener at:

Nye arbejdspladser aktivt skal understøtte ny bosætning